Bedževi

Bedž

U engleskom jeziku naziv za bedž je "badge button" ili dugme. Mi ga pravimo u obliku orkuglog dugmeta prečnika 26mm, 36mm ili 55mm, a koje se uz pomoć sigurnosnog zatvarača - iglice postavlja na odeću. Taj mehanizam za zatvaranje je konstruisan tako da obezbeđuje čvrstu i sigurnu vezu sa odećom bez mogućnosti oštećenja stvari ili povrede tokom nošenja.

Konstrukcija bedža

Sa zadnje strane bedža nalazi se dva elementa, a to su:
  • zadnji perforirani metalni element konstruisan od kvalitetnih limova koji ima ulogu da zatvori bedž u celinu,
  • metalni zatvarač, iglica koja služi za kačenje odnosno privremeno postavljanje na odeću ili neke druge dekorativne predmete.
Sa prednje strane bedža nalaze se tri elementa, a to su:
  • prednji perforirani metalni element konstruisan od kvalitetnih limova koji ima ulogu da formira oblik bedža i da prikaže njegovu konturu,
  • štampani papir koji sadrži onaj glavni vizuelni deo, VAŠU IDEJU koja se štampa u visokoj rezuluciji u true coloru i prikazuje smisao čitavog bedža,
  • na kraju, tu je folija jako male debljine (svega desetinu mikrona) koja ima namenu da zaštiti papirni sloj bedža i da doda još jedan vizuelni lejer, da doda bedžu blještavi SJAJ ili elegantni MAT.
Za kreiranje bedža potrebno je:
  • ideja - Vaša ili naša,
  • grafičko rešenje - Vaše ili naše,
  • kontakt, jedan mail na dramilplast@gmail.com,
  • preuzimanje lično ili slanje brzom poštom.
Bedz precnika 26 milimetara
KOLIČINA CENA PO KOMADU
1-5 150 din.
6-10 100 din.
11-19 70 din.
20-29 60 din.
30-39 50 din.
40-49 40 din.
50-99 28,5 din.
100-199 26,5 din.
200-299 24,5 din.
300-499 23,5 din.
500-999 22,5 din.
1.000-1.999 21,5 din.
2.000-3.999 20,5 din.
4.000-9.999 19,5 din.
10.000 + 18,5 din.
Bedz precnika 36 milimetara
KOLIČINA CENA PO KOMADU
1-5 150 din.
6-10 100 din.
11-19 70 din.
20-29 60 din.
30-39 50 din.
40-49 40 din.
50-99 29 din.
100-199 25 din.
200-299 25 din.
300-499 24 din.
500-999 23 din.
1.000-1.999 22 din.
2.000-3.999 21 din.
4.000-9.999 20 din.
10.000 + 19 din.
Bedz precnika 55 milimetara
KOLIČINA CENA PO KOMADU
1-5 150 din.
6-10 100 din.
11-19 70 din.
20-29 60 din.
30-39 50 din.
40-49 40 din.
50-99 31 din.
100-199 29 din.
200-299 27 din.
300-499 26 din.
500-999 25 din.
1.000-1.999 24 din.
2.000-3.999 23 din.
4.000-9.999 22 din.
10.000 + 21 din.